Labradoren og sjømonsteret

Foto: Hallgerd Anna Knutsen