God lek innehólder
pauser
Foto: Hallgerd Anna Knutsen